Hút thuốc lá 10 năm, người bệnh ho rồi chuyển nhanh tràn khí màng phổi

114