Skip to content

Chất tạo ngọt trong chế độ ăn low carbs

Bạn có thể sử dụng chất ngọt nào trong chế độ ăn low carb? Kiểm tra ngay hướng dẫn trực quan của chúng tôi để biết thêm nhé.

Chất ngọt ở bên trái chứa rất ít carbs và thường được chứng minh là ít ảnh hưởng đến lượng đường trong máu và mức insulin. Bạn nên tránh các chất ngọt ở bên phải, trong vùng màu đỏ. Bên dưới hướng dẫn trực quan là phần giải thích ý nghĩa của các con số bên cạnh mỗi chất tạo ngọt.