Bác sĩ nêu lợi ích kê đơn thuốc có số chứng minh nhân dân của bố hoặc mẹ

70