Bác sĩ có được công khai hình ảnh nhạy cảm của bệnh nhân trên mạng xã hội?

122