6 ngày Tết, gần 4.000 người nhập viện vì… đánh nhau

374